Nadácia Giacomini Slovakia

Ľudský prístup, vzájomná tolerancia a pomoc sú dôležitými parametrami každého obchodného vzťahu, pokiaľ sa ale presunú i do bežného života, iba vtedy je možné veriť, že naša spoločnosť ako taká bude napredovať, že bude pozitívne rásť, uvedomujúc si pokoru k životu, uvedomujúc si myšlienku, že nie každý na zemi dostal plným priehrštím pocit bezpečia, radosti, zdravia. Myšlienka podpory a pomoci vyvolala v predstaviteľoch firmy Giacomini Slovakia s.r.o. rozhodnutie založiť nadáciu Giacomini Nadácia, prostredníctvom ktorej môže každý nákupom komponentov značky Giacomini prispievať na zmiernenie utrpenia a zlepšenie života detí na Slovensku.

Generálny sponzor:

Hlavní sponzori:

Giacomini S.p.A Taliansko