Nadácia Giacomini Slovakia

Nadácia zameraná na pomoc deťom.

úvodný obrázok
Skroluj

O nás

Pomáhame tým čo to potrebujú

Ľudský prístup, vzájomná tolerancia a pomoc sú dôležitými parametrami každého obchodného vzťahu, pokiaľ sa ale presunú i do bežného života, iba vtedy je možné veriť, že naša spoločnosť ako taká bude napredovať, že bude pozitívne rásť, uvedomujúc si pokoru k životu, uvedomujúc si myšlienku, že nie každý na zemi dostal plným priehrštím pocit bezpečia, radosti, zdravia.

Myšlienka podpory a pomoci vyvolala v predstaviteľoch firmy Giacomini Slovakia s.r.o. rozhodnutie založiť nadáciu Giacomini Nadácia, prostredníctvom ktorej môže každý nákupom komponentov značky Giacomini prispievať na zmiernenie utrpenia a zlepšenie života detí na Slovensku.

o nás

Aj Vaše 2% môžu niekomu pomôcť.

Darujte 2% z dane

Vyplniť PDF

Pomohli sme

Komu sme pomohli

Vďaka vyzbieraným prostriedkom sa nadácii Giacomini darí pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Záujem o pomoc od našej nadácie je veľký a my zhodnocujeme všetky žiadosti a odpovedáme na ne v čo možno najkratšom čase, no nie je jednoduché vybrať, komu naša nadácia pomôže.

Andrejovi z Hrabovca nad Laborcom

Ktorý nešťastne spadol na kúpalisku, zlomil si stavce a poškodil miechu, čo malo za následok ochrnutie horných aj dolných končatín a poškodenie mozgu. Veríme, že aj vďaka našej pomoci sa bude Andrejov stav len zlepšovať a jedného dňa sa postaví na nohy. Vždy nás teší, keď sa naša pomoc dočká odpovede, preto zverejňujeme časť e-mailu, ktorý nám poslal Andrejov otec ako odpoveď na náš príspevok: „V mene svojho syna Andreja a aj v mene svojom, sa Vám chcem za prejavenú účasť, pochopenie a pomoc veľmi pekne poďakovať. Veľmi si ceníme Váš záujem o náš problém. Vo Vašej nadácii sú dobrí ľudia, prosím poďakujte v našom mene všetkým, ktorí sa na rozhodnutí pomôcť nám podieľajú. Podľa vyjadrení neurológov sme len na začiatku ťažkej a dlhej cesty. No všetci veríme, že aj s pomocou takých dobrých ľudí ako sú vo Vašej nadácii sa nám to podarí a môj syn bude žiť dôstojný a normálny život.“

Dávidkovi zo Žiliny

Ktorý sa narodil predčasne, s čím sa spája viacero zdravotných komplikácií. Dávidko nevie sám sedieť ani chodiť a pravidelne podstupuje rehabilitácie - naposledy ,, deveny terapiu“ v zariadení Skenar Terapia. Aj v tomto prípade veríme, že príspevok, ktorý Nadácia Giacomini venovala pomôže rodine a Dávidkovi samotnému, aby sa jeho zdravotný stav zlepšoval.

Andrejkovi z Veľopolia

Ktorý trpí ťažkým telesným aj mentálnym postihnutím. Nadácia rada prispela na dvojtýždňový liečebný pobyt pre Andrejka, ktorý rodinu bude stáť vyše 3000€. Rodinka nám po jeho absolvovaní poslala milý e-mail, v ktorom píše, že rehabilitácie priniesli pokroky a Andrejko bude na niekoľko dlhých týždňov posilnený a spevnený, čomu sa veľmi tešíme!

Christiánkovi z Topoľčian

Ktorého diagnóza je autizmus. Jeho mamina sa oňho stará sama, čo nie je vôbec ľahké. Kiko musí pravidelne cvičiť, inak mu hrozí posunutie vnútorných orgánov. Nadácia prispela na cvičenia s osobným trénerom, ktoré dúfame prinesú pozitívne výsledky.

Andrejkovi z okresu Humenné

Ktorý trpí mentálnym aj telesným postihnutím a potrebuje neustálu rehabilitačnú starostlivosť a cvičenie. Finančný príspevok od našej nadácie použili na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical center.

Christiánkovi z okresu Topoľčany

Ktorý trpí autizmom a stuhnutým svalstvom. Nadácia Giacomini prispela Christiánkovi na hodiny hipoterapie, ktoré mu veľmi pomáhajú a s koníkom pekne spolupracuje.

Lukáškovi z okresu Rožňava

Lukáško je chlapec, ktorý má viaceré diagnózy – DMO, autizmus, mentálne postihnutie. Finančné prostriedky, ktoré venovala naša nadácia Lukáškovi použili na nákup liekov, výživových doplnkov, ortopedickej obuvi a pod.

Adamkovi z okresu Žilina

Ktorý je z dvojičiek a mal veľmi ťažký nástup do života. Adamkovi diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, sám nechodí, nesedí ani sa neplazí. Príspevok od našej nadácie použili na rehabilitácie pre Adamka, ktoré mu veľmi pomáhajú.

Anetke z okresu Žilina

Ktorá sa na svet vypýtala skôr a lekári jej stav uzatvorili ako detská mozgová obrna. Anetka nechodí sama, len s oporou za rúčky a má menej pohyblivú pravú ručičku. Najviac jej pomáhajú rehabilitácie v Adeli Medical center a na ne putoval aj príspevok, ktorý Anetka dostala od nadácie Giacomini.

Marekovi z okresu Michalovce

Ktorý má poruchy hybnosti, pohybuje sa plazením a len s oporou sa udrží v sede. Príspevok od našej nadácie využili na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical center.

Hanke z okresu Zvolen

Ktorá je postihnutá detskou mozgovou obrnou. Finančný prostriedok venovaný nadáciou Giacomini použila rodina Hanky na rehabilitáciu spojenú s magnetoterapiou.

Miriamke z okresu Žilina

Ktorá má po krvácaní do mozgu diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu a sekundárnu epilepsiu. Príspevok od našej nadácie použila rodina na rehabilitačný pobyt pre Miriamku v rehabilitačnom centre Neurino.

Andrejovi z okresu Humenné

Ktorý nešťastne spadol na kúpalisku a utrpel úraz krčných stavcov s následným poškodením miechy a aj mozgu. Finančné prostriedky venované nadáciou Giacomini použili na rehabilitačný pobyt v Adeli.

Dávidkovi z okresu Žilina

Ktorý sa predčasne narodil a je postihnutý detskou mozgovou obrnou. Rodičia Dávidka použili príspevok od nadácie na nákup výškovo nastaviteľného rehabilitačného stola, ktorý je potrebný na cvičenie.

Petrovi z okresu Dolný Kubín

Ktorý má Downov syndróm. O Peťka sa stará iba jeho mama a nemajú peniaze nazvyš. Príspevok od našej nadácie použili na nákup liekov a školských potrieb, ktoré chlapec potrebuje.

Vierke z okresu Kežmarok

Ktorá trpí svalovou atrofiou a výraznou skoliózou. Na zlepšenie svojho stavu potrebuje intenzívnu rehabilitačnú liečbu.

Na záchranu hradu Lietava

Nadácia Giacomini sa podieľala aj na záchrane hradu Lietava.

Petre z okresu Bánovce nad Bebravou

Ktorá následkom choroby nerozpráva, má porušený prehĺtací reflex a trpí aj úzkostnými stavmi. Napriek svojmu zdravotnému stavu študuje na Vysokej škole a príspevok od nás použila na dokončenie štúdia.

Dorotke z okresu Žilina

Ktorá trpí viacerými diagnózami, medzi nimi aj psychomotorická retardácia. S Dorotkou jej rodičia absolvujú niekoľko terapií a rehabilitačných pobytov, ktoré Dorotke veľmi pomáhajú.

Kristiánkovi z okresu Banská Bystrica

Ktorý má po prekonanej ťažkej otrave krvi amputovanú časť chodidla a dlane s prstami. Príspevok sme mu venovali na operáciu, ktorá mu pomôže vystrieť nôžky.

Lucke z okresu Žilina

Ktorá trpí detskou mozgovou obrnou. Príspevok od našej nadácie použili na neurorehabilitáciu, ktorá Lucke pomáha mentálne aj fyzicky. Rodičia Lucky nadácii Giacomini poďakovali aj prostredníctvom novín Terchová.

Eliške z okresu Trenčín

Ktorá sa musela predčasne narodiť a trpí detskou mozgovou obrnou. Príspevok od našej nadácie použili na rehabilitačný pobyt v Adeli, ktorý Elišku posúva vpred.

Adamkovi z okresu Kežmarok

Ktorý trpí detskou mozgovou obrnou. Vďaka pobytom v Adeli Medical dosahuje Adamko veľké pokroky. Príspevok od nás použili práve na takýto rehabilitačný pobyt.

Vierke z okresu Kežmarok

Ktorá trpí svalovou atrofiou a výraznou skoliózou. Na zlepšenie svojho stavu potrebuje intenzívnu rehabilitačnú liečbu.

Gabike z okresu Kysucké Nové Mesto

Ktorej diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Gabika si veľmi želala špeciálnu trojkolku prispôsobenú jej zdravotnému stavu. Nadácia Giacomini prispela na kúpu špeciálnej trojkolky pre Gabiku.

Dávidkovi z okresu Žilina

Ktorý sa predčasne narodil a je postihnutý detskou mozgovou obrnou. Príspevok od nadácie Giacomini Dávidko využil na rehabilitačné cvičenie.

Andrejkovi z okresu Humenné

Ktorý trpí ťažkým telesným a mentálnym postihnutím. Rodina zvažovala kúpu auta, ktoré je ich neoddeliteľnou a veľmi potrebnou súčasťou života, pretože Andrejko je odkázaný na individuálnu dopravu. Rodine sme prispeli aspoň malou časťou na kúpu auta.

Alexovi z okresu Bytča

Na orgánomolekulárnu liečbu, ktorá mu pomáha pri jeho chorobe DMO a epilepsii. Vďaka liečbe začína Alex chodiť pomocou trojbodových barličiek.

Richardovi z Oravskej Lesnej

Ktorému lekári diagnostikovali DMO a epilepsiu a príspevok mu pomôže na rehabilitácie a cvičenia, aby sa dokázal raz sám postaviť na nožičky.

Karine z okresu Kysucké Nové Mesto

Na rehabilitačný pobyt Possibilitas, ktorý jej pomáha napredovať. Karinka trpí DMO, nedokáže sama sedieť a ani chodiť

Michaele z Oravskej Lesnej

Ktorá prekonala kongenitálnu CMV infekciu a má viaceré následky s tým spojené, medzi nimi aj poškodenie mozgu a je preto nutné s ňou rehabilitovať.

Nikole z Mojzesova

Ktorá trpí detskou mozgovou obrnou a viacerými ďalšími diagnózami a príspevok použili na rehabilitácie.

Eme a Pavlovi z Ivanky pri Nitre

Ktorí trpia detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Príspevok od nás použili na rehabilitačný pobyt v Bobath centre pre zlepšenie ich stavu.

Sofii a Alexovi zo Sniny

Na rehabilitačný pobyt v Adeli medical centre. Dvojičkám po predčasnom pôrode bola stanovená diagnóza detská mozgová obrna – spastická kvadruparéza.

Horelica Centru sociálnych služieb Horelica

Na skupinové a individuálne canisterapie, ktoré majú podporiť fyzický a psychický vývin detí a dospelých.

Ondrejkovi a Sárke z Martina

Ktoré sa narodili predčasne a po komplikovanom pôrode im stanovili niekoľko diagnóz. Sumou sme prispeli na ich dvojtýždenný pobyt metódou Therasuit.

Nikolasovi z obce Malcov

Ktorý sa narodil po komplikovanom tehotenstve, bola mu diagnostikovaná epilepsia, vôbec nerozpráva a zaostáva vo vývoji. Príspevok použili na rehabilitačný pobyt v Poprade metódou Therasuit.

Matejovi zo Spišskej Belej

Ktorý je zrakovo postihnutý. Príspevok od nás použili na canisterapiu, ktorá mu pomôže v zlepšení orientácie, hrubej motoriky a krátkodobej pamäte.

Ako prispieť

Pomôžte dobrej veci

- priamo, vložením finančnej čiastky na konto nadácie (číslo účtu: SK 90 0200 0000 0032 4609 9059)nadacia@giacomini.sk

- kúpou, predajom, inštaláciu, projektovaním - činnosťami podporujúcimi značku Giacomini (časť profitu z predaja produktov značky Giacomini bude generálnym importérom Giacomini Slovakia s.r.o. venovaná nadácii)

Darujte sebe alebo svojim blízkym ručne spracovaný šperk:
- zlatý 14-karátový prívesok (vklad 250 €)
- strieborný prívesok (vklad 100 €)
- zlatý 14-karátový odznak (vklad 250 €)
- strieborný odznak (vklad 100 €)

Šperky s logom Giacomini Nadácie sú ručne spracované a ich kúpou podporíte nadačný fond. Šperky je možné objednať na

Nadácia

Kontakt

Vďaka vyzbieraným prostriedkom sa nadácii Giacomini darí pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Záujem o pomoc od našej nadácie je veľký a my zhodnocujeme všetky žiadosti a odpovedáme na ne v čo možno najkratšom čase, no nie je jednoduché vybrať, komu naša nadácia pomôže.

e-mail
telefón 041/ 7645223
č. účtu SK 90 0200 0000 0032 4609 9059
Žiadateľov o príspevok prosíme, aby spolu so svojou žiadosťou poslali aj vyplnené dokumenty:

Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci

Stiahnuť

Ochrana osobných údajov a Súbory Cookies

Stiahnuť

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Stiahnuť
kontaktné údaje GIACOMINI nadácia
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina
IČO: 42349265
DIČ: 2120003314
generálny sponzor Giacomini Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina